داستان ايزو

در یکی از سرچ ها به نام یکی از شرکتهائی که  جهت پیاده ساختن ایزو در ایران کار میکرد ، بر خوردم و مرا برد به روزهائی که بازار گرفتن گواهینامه 9001  ISO  در میان موسسات  و سازمانها داغ بود و هر یک با هزینه های فراوان در این میان رقابت داشتند . در شرکتی که من کار می کردم مهندسی بود که در رشته خودش،  برق و الکترونیک هم سالها کار کرده بود و بعد از بازگشت از ماموریت ایتالیا آمده بود تا سر رشته جدیدی از هماهنگ سازی را پیاده نماید.  معلوم بود از قبل بسیار در مورد ایزو تحقیق کرده بود .ایشان آمد و شروع کرد که پروژه ایزو را معرفی کند . برای این امر کلاسهای آشنائی برای تمام کارشناسان واحد ها گذاشتند و هرروز گروهی برای 4 ساعت تمام به آموزشهای ایشان  گوش می دادند . همه چیز خوب بود و مناسب یک محیط کاری  تا کارها خوب و منظم باشد و هر پروژه بر طبق استاندارها ی بین المللی پیش برود . آن روزها با خود می گفتم بالاخره یک سیستم به جامعه ما وارد شد تا همه چیز استاندارد باشد و جلوی بسیاری از اشتباهات را حد اقل در حوزه مهندسی بگیرد و ...  با تمام تلاشی که مهندس برای این قضیه و جا افتادن آن داشت و document هtای بسیاری که تهیه می کرد و دراختیار می گذاشت،  باز سوالاتی برای همه درمورد پیاده سازی واقعی ایزو در ایران  بود  .  در مرحله بعد از آموزش بود که عده ای برای انجام ممیزی از همه واحد های  سازمان انتخاب شدند و حد اقل هر دو ماه یکبار ممیزی توسط کارشناسان ممیز صورت می گرفت تا اینکه بعد  از مدتها بالاخره نمایندگی شرکت  SGS در ایران گواهینامهISO 9001 را تقدیم کرد  .  دیگر استفاده از بسیاری فرمها و دستور العملها داشت برای همه جا می افتاد  و در کارگاهها و سایتها هم ممیزی انجام می گرفت تا همه به این سیستم هماهنگ ، عادت کنند . هر سال هم ممیزی اصلی خارجی تجدید می شد تا مشکلی نباشد . بعد نوبتISO 14000 رسید ویکسری دیگر آموزش و دستورالعمل و روش کار تهیه شد تا این سیستم در جهت سالم سازی محیط زیست نیز گام بردارد وبیشترهم  متمرکز روی کارگاهها بود . این اواخرهم  ایزو روی ایمنی و بهداشت محیط کار دست گذاشته بود و باز همان  برنامه ها و مستند سازی ها . ولی همیشه موانع بزرگی پیدا می شد تا ایزو به اجرای کامل نرسد  و پس از گذشت سالها تنها چیزی که عاید شده بود بیشتر کاغذ بازی بود تا پیاده شدن سیستم ایزو... سرانجام  اجل نیز امان نداد تا مرحوم مهندس که آغاز گر اين برنامه بود  ببیند بالاخره سیستم ایزو در شرکت مزبور به کجا می رسد  ! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 1 نظر / 23 بازدید
reza

های زهره٬ ... ببخشيد گفتی اينجوری ننويسم (: می گم از شرکت SGS چی می دونی؟ من يه مدت باهاشون کار می کردم٬ البته ثرد پارتی ما و شرکت گاز بودند٬ اين طورها هم که تو می گی نيست