تعریف و برداشت دریا

پنجشنبه، 22 اسفند، 1381

 

تعریف و برداشت از دریا چیست ؟؟

براستی برداشت ما از دریا چیست ؟؟  لحظاتی دید ه قرو می بندم و سفر می کنم به آبهای سرزمینم ایران . به شمال و به جنوب و ..به هر آنجا که نامش را دریا نهاده اند . به حریم مقدسی که دریا دلانی شجاع را در خود جای داده ، دریاهائی به وسعت روح    انسانها ، به ابهای شور  و گرم که خود شور می آفرینند .                                                                                    

اینک در این فرو بستگی دیده ، امواج را می بینم ، تلاطم و خروش آنها را لمس می کنم و حس می کنم آرامش و سکوت را .گوئی واژه ها در توصیف دریا در تضادند ولی دریا همه اینها را پذیراست ، گوئی اینها همه دریا هستند و همه دریا اینها نیست .         

در گذر لحظه های خاطره ، بار دیگر چهره آشنائی در اینه ذهنم نقش می بندد که زیبائی صحنه پر شکوه خلقت است . بزرگ و پایدار و پاکدامن . دامنش را هیچگاه آلوده مخواه که او رنگ نا پاکی نمی گیرد .   

دریا همان است که من همچون گذ شتگانم  با او پیوندی دیرینه دارم . در اندرونش رازهای نهفته بسیار دارد . اسرارش را هر چند بشکافی ، باز هم ندانسته  زیاد داری .

دنیای دریا خود عالمی است جدای از عالم خاک و جدا از خاکیان . گوئی دست پروردگار آب و خاک را هر کدام به نوعی زیبائی داده لیکن عالم زیر آب فراتر از خاک و جدای آن جلوه گر میشود . و اینجاست که آوای دریا وزین ترین آواهاست  ، خروش دریا بلند آوازترین فریاد هاست و  سکون و سکوت دریا ، آرامش دهنده قلب های راکد ماست و ایکاش من هم  دریا بودم ، دریائی به وسعت تمامی عشق ، عشق به دریا ، عشق به پر رمز و راز ترین مخلو قات دستگاه آفرینش .

حال نیک می دانم که دریا را همان واژه دریا زیبنده است . واژه ای عمیق با احساسی ژرف که هر چه بخواهم به توصیفش در آورم با ز هم خود دریا می شود و تو می باید خود دریا باشی تا بتوانی دریا ها را توصیف کنی  و بی جهت نباشد که دریا را می ستایند و به حق که شایسته ستودن است .       

و تو ای دریا !  اسرارت را به ما بنمای . بنمای تا بدانیم که سخن پیام دریا  سخنی از ژرفای دل توست و آنچه در درونت می گذرد . بگذار تا بدانیم  که پیامت پیام همیشه است . راز جاودانی حیات . حیاتی شگرف که زبان از تعریف و تمجید آن قاصر است و قلم از نوشتار آن نا توان .                                             

 

زهره سخا - 1372 - مجله پیام دریا

/ 0 نظر / 360 بازدید