همیشه هستی

و تنها اوست همیشه هستی و ما نظاره گر هستی - تا فرصتی هست باید خوب نگریست ...

Mountain view : خانه ای در ژو هانسبورگ
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ مهر ۱۳۸٦ 

هر ایرانی که  با تاریخ انسی داشته باشد بی شک با تاریخ معاصر ایران نیز آشنائی دارد . آغاز دوران پهلوی و پایان آن از مهمترین رویداد های تاریخ معاصر ایران است . اما پایان حکومت رضا شاه  خود داستانی است که در آن انگلیسی ها که خود پشتیبان رضا خان بودند چگونه وی را از سلطنت خلع کرده و به تبعید فرستادند . تبعید رضا خان که از سال 1320 به جزیره موریس در آبهای گرم اقیانوس هند آغاز شد ، با مرگ او در شهر ژو هانسبورگ آفریقای جنوبی خاتمه یافت . ادامه تبعید رضا خان  از موریس به بندر دوربان آفریقای جنوبی بود که در سواحل اقیانوس هند واقع است  و سپس  به دلیل هوای گرم و شرجی دوربان بنا به در خواستهای مکرر،  وی و عده ای از افراد خانواده پهلوی را به ژوهانسبورگ که هوای بهتری داشت فرستادند تا آنجا اقامت بگیرند . خانه ای که در این شهر برای آنان خریداری شد  درگوشه ای از شهر بزرگ ژو هانسبورگ و در  یکی از خیابانهای  مصفا قرار داشت و خود  دارای فضای زیبا و دل انگیزی بود . این خانه محل اقامت رضا خان و اطرافیانش شد تا اینکه رضا خان  در سال  1323 = 1944 م.  دریکی از اتاقها ی همین خانه بر اثر سکته در گذشت .

                       

در این میان  ساختمان قدیمی هم چنان پا بر جاست و غبار سالیان دراز با تعمیراتی که انجام شده ، گرفته شده  اما پرده های قدیمی و اندک وسائل مانده از گذر سالهای رفته بر خود خبر میدهند .  

 Mountain view  یا همان ساختمان و حیاط بزرگ که درختانی تنومند را در خود جای داده ، گوشه ای از تاریخ ایران را به آفریقای جنوبی پیوند داده است در همه این سالهای رفته  جزئی از دارا ئی های دولت ایران در خارج از کشور بوده و هست و در چند سال اخیر به هنگام نوروز این خانه محلی است برای تجدید دیدار و ارائه برنامه هائی که جهت ایرانیان مقیم برگزار میشود ....

                                        


کلمات کلیدی: