همیشه هستی

و تنها اوست همیشه هستی و ما نظاره گر هستی - تا فرصتی هست باید خوب نگریست ...

اخلاق پزشکی
ساعت ۸:۳۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥ 

در تاریخ پزشکی اولین جراحی پیوند قلب در بیمارستانی در شهر کیپ تاون  برای آفریقای جنوبی ثبت شده و این افتخاری برای پزشکی این کشور است . هم اکنون نیز پزشکی این کشور هر  روز شاهد موفقییتهای زیادی است . اما گذشته از اینها چیزی که شاید بسیار مهم جلوه می کند اخلاق پزشکی است که من در اینجا با آن رو برو شدم . انهم از خود پزشکان گرفته تا کادر پرستاری و ...مشایعت بیمار در مطب و به پیشواز او آمدن بسیار متداول است  یا حتی در بیمارستانها محترم شمردن بیمار همه جا لحاظ میشود  طوری که شاید موجب شرمندگی میشود البته این برای کسی است که به چنین رفتاری عادت ندارد . می دانم اصل احترام به بیمار و اطرافیان او باید در همه کشورها رعایت  شود منتهی برای یک ایرانی که هنوز بسیاری از مسائل را با کشور خود مقایسه می کند این اصول بسیار قابل مطرح است .به هر حال شاید بد نباشد اگر دیگران نیز در این مورد کشورهای دیگر را بررسی کرده اند اطلاعاتی ارائه دهند ...تا شاید روزی باشد که در ایران اخلاق پزشکی به از این باشد .   


کلمات کلیدی: