همیشه هستی

و تنها اوست همیشه هستی و ما نظاره گر هستی - تا فرصتی هست باید خوب نگریست ...

کتاب درسی
ساعت ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤ 

 

کتاب را که دستش دیدم تعجب کردم . پیش خودم گفتم از شروع مدرسه که خیلی نگذشته . ازش پرسیدم : این چه کتابیه که داری ؟ گفت ریاضی . گفتم منظورم ظاهر کتاب هست چرا ...گفت تازه جلدش هم کردم و گرنه باید می دیدید . شروع کرد به تعریف کردن که اینجا تو مدرسه ها یک کتاب چند سال باید بین دانش آموزان دست بدست بچرخد و هر کس موظف هست کتاب را به نحو مناسب تمیز نگاه دارد . بعد صفحه اول کتاب  که در اصل صفحه عنوانش هم بود را نشان داد اسم 6 نفر قبل از او آنجا نوشته شده بود یعنی 6 سال تحصیلی کتاب برای 6 نفر کار کرده بود . گفتم پس برای چند سال واقعا خوب نگه داشته شده . جالب این بود که در عرض حد اقل این شش سال محتویات درسی کتاب هیچ تغییری نکرده بوده و شاید تا چند سال دیگر هم تغییرنکند . تازه فهمیدم سیستم آموزشی  فقط منحصر به نوع تدریس یا معلم ونوع درس نمی شود بلکه آمده روی هدر رفتن سرمایه ملی برای چاپ مجدد کتاب هم کار کرده  . حال این خودش چقدر بودجه را به سیستم بر می گرداند بماند که برای هر سال چه تعداد کتاب باید چاپ شود با چه میزان کاغذ وچه تعداد  درختانی که از بین بروند ! و این باید درسی شود برای آموزش و پرورش ما که هرسال محتویات کتابهای درسی را تغییر می دهند و به ناچار همه را مجبور به تهیه کتاب جدید می کنند و آنهمه سرمایه با داشتن 17 میلیون دانش آموز براحتی  از بین میرود . از اواخر تابستان هم بچه ها باید به فکر تهیه کتاب باشند و اگر کتاب کسری داشته باشند باید بگردند در فامیل و دوست و آشنا تا بلکه کسی آن کتاب را داشته باشد واگر زیاد تغییر نکرده باشد استفاده کنند . البته زمانی بود که می گفتند در پایان سال کتابها را بیاورید مدرسه تحویل دهید و لی عملا از این کتابها استفاده بهینه ای نمی شد و حد اکثر شاید آنها را می فرستادند به مناطق محروم. همیشه یادم هست که بسیاری از کتابهایمان را می ریختیم در کیسه ای و می گذاشتیم بیرون . ولی اینها دارند از همان کتابها تا سالها بهره می برند ....

 


کلمات کلیدی: