همیشه هستی

و تنها اوست همیشه هستی و ما نظاره گر هستی - تا فرصتی هست باید خوب نگریست ...

تجربه سياه
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٤ 

آخرين روز از سال ۲۰۰۵ ،‌ انگار اينجا هم حال و هوای ديگری دارد.  هوا ابری و کمی خنک شده خيابانها خلوت تر از هر روز بنظر ميرسند و شايد بسياری از همسايگان هم نيستند اينطور که گفته میشود اکثرا به سواحل کنار اقيانوس آرام و يا اقیا نوس هند سفر می کنند  و آنها که  maid  ( کلفت سياه پوست برای کارهای خانه که اغلب از زنان هستند  )  دارند مدتی آنها را در خانه هايشان تنها می گذارند و برای تعطيلات به مسافرت می روند . اينرا از سر و صدای بلند سياهانی که  چشم صاحب خانه را دور می بينند می شود فهميد . هنوز بعد از سالها از فرو پاشی آپارتايد بيشتر سفيد پوستان که از نطر مالی هم حال و روز خوبی دارند از وجود اين  maid ها استفاده می کنند همه اين ها در قسمتی از خانه که مخصوص آنها ساخته شده زندگی می کنند و معمولا در ورودی جداگانه ای برای آنها هست که رفت و آمد آنها را مجزا از بقيه ساکنان می کند .  جالب اينکه  قسمتهای خوب شهر سياه پوستی را نمی بينی مگر از همان کارگران خانه ها يا باغبان يا دست فروش باشد .  خانه های بزرگ با باغ و استخر همه متعلق به سفيد های هلندی  و انگليسی تبار است که خانه هائی بسيار زيبا با معماری و فضا سازی در خور توجه دارند .از آنجا که بخاطر علاقه و آشنائی قبلی در نوع معماری های آنان دقت می کنم هر يک در جای  خود ديدنی است . (‌ ياد  يکی از دوستان آرشيتکت افتادم که از بس برايش از اين معماری ها گفتم کلی مشتاق شده. بايد هر وقت برگردم يکسری عکس و طرح از اين معماری ها و فضا سازيها برايش ببرم) .  زبان خاص سفيد پوستان ريشه هلندی دارد که به آن آفريکانس می گويند و وقتی صحبت می کنند بيشتر احساس  می کنی زبان سفت و  سختی هست و معمولا بين خودشان هميشه استفاده می شود . اما انگليسی را همه بلدند از کودک تازه زبان باز کرده سياه گرفته تا بقيه ...و سياهها هم  زبانهايی برای خودشان دارند که مهمترين آنها زبان zulu  هست . همه آنها از هر قبيله و قومی که باشند به زبان خود حرف می زنند  .چند رگه ها و هندی تبار ها هم بيشتر از انگليسی استفاده می کنند بيشتر هندی ها در شرق و مناطق اطراف هستند . چينی ها هم از اينجا غافل نشده اند و اينجا معابد بزرگ را ساخته اند و تبليغ برای بودائيسم  .حتی کره ای ها هم از مهاجران جديد هستند .  در کل  ۱۱ زبان رسمی وجود دارد . اينها همه کشوری را می سازند که تنوع نژادی و زبانی ، پيشرفت و تکنولوژی ، طبيعتی زيبا ، فقر و ... را همه را در خود جای داده . بيش از ۱۱ سال از زمانی که رنگ پوست حرف اول را می زد گذشته و  کسانی که سرزمين از آن شان بود و ساليان دراز سر کوب می شدند و يا اجازه ورود به شهر نداشتند،  اينک در اين سالها زندگی جديدی را تجربه می کنند . تجربه ای که آسان بدست نيامده است .


کلمات کلیدی: