همیشه هستی

و تنها اوست همیشه هستی و ما نظاره گر هستی - تا فرصتی هست باید خوب نگریست ...

بم
ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ دی ۱۳۸٤ 

امروز ۵ ديماه مصادف با سالگرد زلزله بم ، بار ديگر بعد از دوسال از اين حادثه ياد قربانيان را گرامی می داريم و نيز با بازماندگان که هنوز در خم پس کوچه های زلزله گرفتارند ،همدری داريم .

 لبخندها فسرد

                          پيوندها گسست

آوای لای لای زنان در گلو شکست

                           گلبرگ آرزوی جوانان به خاک ريخت

جغد فراق بر سر ويرانه ها نشست

  ا ز خشم  زلزله پوپک شکسته بال به صحرا پريدو رفت

                                                    گلبانگ نغمه در رگ نای شبان فسرد

هر کلبه گور شد عشق و اميد مرد

بس کودکان که رنگ يتيمی گرفته اند

بس مادران به خاک غريبی نشسته اند .... 

 


کلمات کلیدی: