همیشه هستی

و تنها اوست همیشه هستی و ما نظاره گر هستی - تا فرصتی هست باید خوب نگریست ...

کودک آفريقا
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٤ 

ساده و صميمی به چشماش که نگاه می کنم يه دنيا عشق هست يه عالم مهربونی . گوشواره ای در گوش و گردن بند واره ای در گردنش انداخته اند . برای خودش در پارک می چرخه و به همه کس و همه چيز نگاه ميکنه . دستاشو را که باز ميکنه کف دستاش روشنتره تازه می فهمی رنگ پوستش چقدر سياهه . اما دلش يه عالمه سفيدی داره .اينو بخاطر نگاهش می گم . شايد اينجا بشه رنگ دلها رو ديد .


کلمات کلیدی: