همیشه هستی

و تنها اوست همیشه هستی و ما نظاره گر هستی - تا فرصتی هست باید خوب نگریست ...

» معرفی کتاب :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
» جام جهانی 2010 یاد روزهای گذشته :: سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩
» Voortrekker Monument :: چهارشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٧
» Happy birthday Madiba :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳۸٧
» رستوران دریائی Oceanbasket :: دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
» کیپ تاون(3) - واترفرانت Waterfront :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٧
» کیپ تاون( 2) - Table Mountain :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧
» کیپ تاون(1) - دماغه امید نیک :: شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» موزه آپارتاید :: چهارشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٧
» سرود ملی :: شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
» جارو برقی آبی :: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
» پایتخت شتر مرغها :: سه‌شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٦
» مورچه ها و آپارتاید :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
» Mountain view : خانه ای در ژو هانسبورگ :: چهارشنبه ٤ مهر ۱۳۸٦
» کودکان پابرهنه - قد و کف پا :: یکشنبه ۳ تیر ۱۳۸٦
» رکوردی برای آفریقای جنوبی :: یکشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» Year book :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٦
» میر نوروز در نیمکره جنوبی :: یکشنبه ٥ فروردین ۱۳۸٦
» اخلاق پزشکی :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٥
» امنیت :: جمعه ٢٢ دی ۱۳۸٥
» Jacaranda city :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥
» Protea گل ملی :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٥
» ‌‌‌‌اسکناس و ‌۵ حیوان بزرگ :: جمعه ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
» آسمان آبی :: جمعه ۳ شهریور ۱۳۸٥
» کاکتوس :: دوشنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٥
» عروسی :: سه‌شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٥
» تا ۲۰۱۰ :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
» Egoli :: شنبه ٦ خرداد ۱۳۸٥
» رستوران ايرانی :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٥
» گل ... :: چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» برای خليج مان :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٥
» روز آزادی :: پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» pecan :: دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» اسب آبی :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٥
» پائيز و چنار :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٥
» پارک و شنبه .. :: چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥
» نژاد ، زبان ، مذهب :: سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۳۸٥
» Durban :: دوشنبه ٧ فروردین ۱۳۸٥
» آناناس .. :: جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥
» سال نو :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۸٥
» بوتا :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
» ِِYesterday :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
» کتاب درسی :: پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٤
» دستفروش :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳۸٤
» winner :: جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» زمين و عشق :: چهارشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٤
» شير :: دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤
» عاشورا :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٤
» Cape Agulhas :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤
» چای روی بوز :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٤
» ساختمان ... :: دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٤
» وطن دوستی :: جمعه ۳٠ دی ۱۳۸٤
» نان :: پنجشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٤
» گل و گياه :: چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳۸٤
» خالی نبودن عريضه ! :: سه‌شنبه ٢٧ دی ۱۳۸٤
» کوههای راکی :: شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٤
» حکايت پياز :: جمعه ٢۳ دی ۱۳۸٤
» رحمت :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٤
» گم شده :: سه‌شنبه ٢٠ دی ۱۳۸٤
» از نوشتن تا خواندن :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٤
» سالامبو :: جمعه ۱٦ دی ۱۳۸٤
» داستان ايزو :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٤
» سرازيری :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٤
» تولد ژانويه :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳۸٤
» تجربه سياه :: شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٤
» آبميوه :: جمعه ٩ دی ۱۳۸٤
» ميوه های ... :: پنجشنبه ۸ دی ۱۳۸٤
» حال و هوای بارونی :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» شعر... :: چهارشنبه ٧ دی ۱۳۸٤
» پرنده ... :: سه‌شنبه ٦ دی ۱۳۸٤
» بم :: دوشنبه ٥ دی ۱۳۸٤
» کريسمس :: یکشنبه ٤ دی ۱۳۸٤
» يلدا :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٤
» کودک آفريقا :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٤
» آفريقا :: یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٤
» توضيح :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» انديشه :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» پرنده مرگ :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» بار ديگر تقدير ! :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» به ياد عشق :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» بعد از تولد ... :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» گلچين باران :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» پليس ۱۱۰ :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» حياط :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» تعریف و برداشت دریا :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» طاقچه :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٤