همیشه هستی

و تنها اوست همیشه هستی و ما نظاره گر هستی - تا فرصتی هست باید خوب نگریست ...

Jacaranda city
ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٩ آبان ۱۳۸٥ 

                      

                             

درختان جاکاراندا بلند قامت و زیبا در شهری که به شهر جاکارانداها مشهور است خودنمائی می کنند  شاید این روزها با هر وزش باد بسیاری از گلبرگهای زیبای آنها از درخت فرو می افتند و زمین را یکدست بنفش می کنند و اینگونه شهر را زیباتر از پیش نشان می دهند . فصل گل دادن این درختان بهار و شاید به عبارتی اوائل تابستان است. بسیاری از توریست ها این موقع از سال را برای دیدن این شهر انتخاب می کنند . گلهای بنفش حد اکثر تا دو ماه روی شاخه ها دوام دارند . درخت جاکاراندا در برزیل و بو لیوی هم وجود دارد .  


کلمات کلیدی: